به نام خدا


برای نمایش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


چکیده درس دوم پیام های آسمانی پایه نهم


شناختی که ما از یک کار خوب یا یک هدف بزرگ و یا خالق خویش به دست می آوریم،به تنهایی منجر به نتیجه نخواهد شد بلکه باید این شناخت به مرحله ایمان برسد.

-حضرت علی (ع):ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.

-چشم،گوش،زبان و بقیه اعضای بدن ما پنجره های قلب ما هستند.

تعریف ایمان:اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت است.اگر قلب انسان به مطلبی ایمان بیاورد،انگیزه عمل به آن نیز در انسان ایجاد می شود.

راه های دستیابی به ایمان به خدا:

1-تفکر پیرامون آیات خدا در گستره هستی

2-یاد و ذکر خداوند

3-انجام نیکی ها و دوری از گناهان


آثار ایمان:

1-آرامش روحی

2-رهایی از احساس بیهودگی


امیدوارم به کارتون اومده باشه