به نام خدابرای نمایش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

((نمودار نوع شعر قصیده))

Hosted on Persiangig.com


امید وارم به کارتون اومده باشه