ابزار وبمستر

نمونه سوال از درس 22 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب :: جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی

جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی

نمونه سوال از درس 22 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب

درس 22 مطالعات اجتماعی پایه نهم

سوالات درس 22 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب

سوالات متن درس 22 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب


به نام خدا


نمونه سوال از درس 22 مطالعات اجتماعی پایه نهم-1 نتیجه شکل گیری نهاد حکومت در جامعه چیست؟

روابط متقابلی بین مردم و حکومت پدید می آید .


-2منظور از واژه ی "شهروندی" چیست؟

واژه ی شهر وندی به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد . شهروندی ارتباطی است که افراد را به یک حکومت مشخص پیوند می دهد و در نتیجه برای فرد و حکومت حقوق و تکالیفی ایجاد می شود .

-3منظور از حقوق شهروندان چیست ؟

 وظایف و تکالیف حکومت نسبت به مردم .


-4حقوق و تکالیف شهروندی در کجا مشخص شده است ؟

 قوانین هر کشور به ویژه قانون اساسی آن ، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند .-5آیا حقوق و تکالیف شهروندی کشورها یکسان است؟ چرا؟

خیر- زیرا حقوق و تکالیف شهروندی هر کشور متناسب با قوانین آن کشور است و قوانین ک شورها نیز با یکدیگر متفاوت است .-6حقوق شهروندی طیف وسیعی از کدام حقوق ها را شامل می شود؟

 انواع حقوق سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی . ...

7-چند مورد از انواع حقوق شهروندی بر پایه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی کدامند ؟               

               الف( حق برخورداری از عدالت قانونی
               ب( حق برخورداری از عدالت قضایی

               ج( حق برخورداری از رفاه وتأمین اجتماعی

               د( حق مشارکت سیاسی ه( حقوق فرهنگی


-8عدالت قانونی یعنی چه؟ و اجرای آن چه نتیجه و فوایدی  دارد ؟

 عدالت قانونی یعنی این که حکومت در وضع قوانین ، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیضی قائل نشود . برقراری عدالت قانونی ، از پایمال شدن حقوق انسان ها و بهره کشی ظالمانه ی عده ای از عده ی دیگر جلوگیری می کند .


-9طبق فرمایش پیامبر رعایت نکردن کدام یک از حقوق شهروندی باعث نابودی امت های پیشین شده بود؟

حق برخورداری از عدالت قانونی . ، زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را از مجازات معاف می کردند ، اما وقتی زیردستان آنها همان جرم را مرتکب می شدند آنها را به شدت مجازات می کردند .


-10منظور از حق برخورداری از عدالت قضایی چیست؟

شهروندان حق دادخواهی دارند و هر کس می تواند به این منظور به دادگاه های صالح مراجعه کند . شهروندان حق دارند در همه ی دادگاه ها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند .-11حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی را توضیح دهید ؟

هر شهروند حق دارد به آموزش و و پرورش ، مراکز فرهنگی و ورزشی ، آتش نشانی ، پلیس و نظایر آن دسترسی آسان داشته باشد . شهروندان حق دارند در محیطی پاک و سالم و بدون آلودگی زندگی کنند و از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب به بهترین وجه برخوردار شوند.


-12شهروندان در چه مواردی حق دارند از تأمین اجتماعی برخوردار شوند ؟

 بیکاری ، معلولیت ، پیری ، بازنشستگی ، بی سرپرستی ، از کار افتادگی ، حوادث .

13- حکومت در زمینه رفاه وتأمین اجتماعی چه وظیفه ای دارد؟

.حکومت باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه را برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب زندگی فراهم کند.


-13مشارکت سیاسی یعنی چه ؟

 یعنی این که هر شهروند بتواند در امور سیاسی جامعه دخالت کند و در سرنوشت کشور خود نقش داشته باشد .-14مشارکت سیاسی مردم از چه راه هایی صورت می گیرد ؟

 الف( شرکت در انتخابات

ب( عضویت و همکاری در احزاب و انجمن های سیاسی
ج( شرکت در راه پیمایی ها و تظاهرات

 


-15طبق قانون اساسی مردم چه کسانی را به طور مستقیم و چه کسانی را به طور غیر مستقیم انتخاب می کنند؟

  مستقیم: رئیس جمهور ( رئیس قوه مجریه) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا اعضای شورای شهر و روستا .

غیر مستقیم : برای مثال در انتخاب رهبری ، مردم اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کنند و به آنها رأی می دهند . سپس اعضای مجلس خبرگان که نمایندگان مردم هستند ، رهبر را انتخاب می کنند.-16چندمورد از حقوق فرهنگی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته کدامند ؟

1-حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی،

2-حمایت از تعلیم و تربیت شایسته،

3-آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی .-17مهم ترین تکالیف شهروندی چیست ؟

  •  الف) رعایت قانون و مقررات

  •  ب) همکاری با دولت

  • ج)  پرداخت مالیات و عوارض
    د)  دفاع از کشور

  •  ه( تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران .

  • و) امر به معروف ونهی از منکر


-18نادیده گرفتن قانون یا سرپیچی از آن چه اثراتی دارد ؟

موجب اختلال و هرج و مرج در جامعه می شود .


-19چه موقع قانون جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند؟

 قانون وقتی جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند که همه ی افراد ، اعم از کارگزاران و مسئولان و مردم، آن را رعایت کنند و به آن پایبند باشند .

-20برنامه ها و اقدامات عمرانی ، اقتصادی و اجتماعی حکومت ها چه زمانی ثمر می دهد و به هدف می رسد؟

 زمانی که شهروندان نسبت به پیشرفت کشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مشارکت و همکاری کنند .-21سخن رهبر در نوروز 94در باره همکاری مردم و دولت را بیان کنید؟

دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است . هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همدلی بیشتری باشد ، کارها بهتر پیش خواهد رفت .-22مالیات چیست؟

 مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بلا عوض به دولت پرداخت می کنند تا صرف هزینه های عمومی کشور شود .-23عوارض چیست؟ باذکر مثال توضیح دهید .

 مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه های اداری و دولتی ، به آنها می پردازند . برای مثال ، پولی که بابت امتیاز کنتور آب و برق ، صدور گواهینامه ی رانندگی ، عبور از بزرگراه ها یا وارد کردن کالا به کشور و مانند آن پرداخت می شود .-24هدف از تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی چیست؟

 تأمین امنیت کشور و حراست از مرزها و حفظ تمامیت ارضی .


-25عضویت در سازمان بسیج و انجام خدمت سربازی توسط پسران با چه هدفی انجام میگیرد؟
حفظ آمادگی دفاعی و ادای تکلیف دفاع از کشور توسط شهروندان.

 

 -26قانون اساسی( اصل چهلم) در رابطه با تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران چه می گوید ؟  

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . به عبارت دیگر ، شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برس انند و حقوق دیگران را ضایع کنند .


-27نمونه هایی ازتجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران را بیان نمائید.

الف) همه ٔ افراد حق انتخاب شغل دلخواه و کسب درآمد دارند اما فرض کنید فردی بخواهد در شهر و در حیاط خانه خوددامداری ایجاد کند و دام پرورش دهد، از آنجا که این کار موجب آلودگی و ضرر رسیدن به بهداشت و سلامت ساکنان محله میشود و البته قانون نیز چنین اجازهای را به وی نمیدهد، آن فرد مجاز به این کار نیست.

ب )  همه افراد، مالک اتومبیل خود هستند و حق دارند در جاده ها رانندگی کنند اما نباید با سرعت غیر مجاز حرکت کنند؛

-28قانون اساسی(اصل هشتم) در باره ی امربه معروف و نهی از منکر چه می گوید؟

 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند .
-* قوانین هر کشور به ویژه ........................ آن ، حقوق و تکالیف شهر وندی را معین می کند .( قانون اساسی )
-* در انتخابات مردم ممکن است ........................ یا .......................... باشند .  (انتخاب کننده – انتخاب شونده)
-* بخشی از درآمدهای دولت از راه ............... و ................... تأمین می شود . (مالیات – عوارض)

-* دفاع از کشور در مقابل دشمنان در زمان صلح و جنگ تکلیف همه ی ............... است . (شهروندان)


منبع و تهیه کننده مطلب:mah96

مخلصیم رفقا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی