پاسخ فعالیت های درس اول جلسه دوم قرآن پایه نهم


فعالیت دوم

1-وَلَئِن سَاَلتَهُم:و هرگز پرسیدی از آنها

2-مَن خَلَقَ:چه کسی آفرید

3-لَیَقولُنَّ:حتما می گویند

4-لَیَقولُنَّ خَلَقَهُنَّ:حتما می گویند کرد آنها را

5-جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ مَهدا:و قرار داد برایشان زمین را محل آرامش

6-وَ جَعَلَ لَکُم فیها سُبُلا:و قرار داد برایشان در آن راه هایی

7-لَعَلَّکُم تَهتَدونَ:شاید شما هدایت شوید

8-بَلدَهََ مَیتََا:کشوری مرده

فعالیت سوم

1-وَلَئِن سَاَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّموتِ وَ الاَرضَ:و قطعا پرسیدی از آنها چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را

2-لَیَقولُنَّ خَلَقَهُنَّ العَزیزُ العَلیمُ:حتما میگویند عزیز و دانا افریدیمشان.

3-اَلَّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ مَهدََا:کسی که قرار داد برایتان زمین را محل آرامش

4-وَ جَعَلَ لَکُم فیها سُبُلََا:و قرار داد یرایتان در آن راه هایی

5-لَعَلَّکُم تَهتَدونَ:شاید شما هدایت می شوید

6-وَ الَّذی نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءََ بِقَدَرِِ:و کسی که نازل کرد از آسمان آبی به اندازه

7-فَاَنشَرنا بِه بَلدَهََ مَیتََا: پس زنده کردیم به وسیله آن کشوری مرده را

8-کذلِکَ تُخرَجونَ: این چنین شما را (در روز قیامت از قبرها)خارج می سازند.امیدوارم به کارتون اومده باشه.

در صورت مشاهده ترجمه غلط در قسمت نظرات اطلاع بدهید.