پاسخ فعالیت های درس دوم جلسه دوم قرآن پایه نهم


فعالیت دوم

1-هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ:این بصیرت ها برای مردم است.

2-لِقَومِِ یوقِنونَ:برای گروه یقین دارند.

3-اَم حَسِبَ الَّذینَ:آیا گمان کردند آنها .

4-اَن نَجعَلَهُم:که قرار میدهیم انها را.

5-کَالَّذینَ ءامنوا:مانند کسانی که ایمان آوردند .

6-وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ:و عمل صالح انجام دادند.

7-سَواءََ مَحیاهُم وَ مَماتُهُم:مساوی اس زندگی شان و مرگشان .

8-ساءَ ما یَحکُمونَ:چه بد است آنچه حکم میکنند.

9-اَللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القِیمَهِ:خدا حکم میکند بینتان در روز قیامت.

10-وَ لا تَستَوِی الحَسَنَهُ وَ لَا السَّیِئّهُ:و مساوی نیست کارهای خوب و کار های بد.

فعالیت دوم

1-هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدََی وَ رَحمَهُ:این بصیرت ها برای مردم و هدایت و رحمت است.

2-لِقومِِ یوقِنونَ:برای گروه یقین دارند.

3-اَم حَسِبَ الَّذینَ اجتَرَحُوا السَّیِئاتِ:آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کار های بد.

4-اَن نَجعَلَهُم:که قرار می دهیم انها را.

5-کَالَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ:مانند کسانی که ایمان اوردند و کارهای خوب انجام دادند.

6-سَواءََ مَحیاهُم وَ مَماتُهُم:مساوی است زندگی آنها و مرگشان .

7-ساءَ ما یَحکُمونَ:چه بد است آنجه حکم میکنند.
امیدوارم به کارتون اومده باشه.

در صورت مشاهده ترجمه غلط در قسمت نظرات اطلاع دهید.