پاسخ فعالیت های درس سوم جلسه دوم قرآن پایه نهمفعالیت دوم

1-اَلَّذینَ کَفَروا:کسانی که کافر شدند.

2-وَصَدّوا عَن سَبیلِ اللّهِ:و در راه خدا مانع شدند.

3-اَضَلَّ اَعمالَهُم:کار هایشان را محو و نابود کرد.

4-بِما نُزِّلَ عَلی مُحَمَّدِِ:به آنچه نازل شد بر محمد(ٌص).

5-هُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم:آن حق از پروردگارشان است.

6-اِتَّبَعُوا الحَقَّ:حق را تبعیت کنید.

7-اِتَّبِعوا ما اُنزِلَ اِلَیکُم مِن رَبِّکُم:تبعیت کردند آنچه نازل کرد به سویتان از پروردگارتان.

8-وَ اتَّبِعُوا النّورَ الَّذی اُنزِلَ مَعَه و:و تبعید کنید نوری که نازل کرد با آن.

فعالیت سوم

1-اَلَّذینَ کَفَروا وَ صَدّوا عَن سَبیلِ اللّۀِ اَضَلَّ اَعمالَهُم:کسانی که کافر شدید و در راه خدا مانع شدید اعمالتان محو نابود گشت.
2-وَ الَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصلحتِ:و کسانی ایمان آوردند و کار های خوب انجام دادند.
3-وَ ءامَنوا بِما نُزِّلَ عَلی مُحَمَّدِِ:و ایمان آوردند به آنچه نازل کرد بر محمد .
4-وَ هُوَ الحَقُّ مِن رَِّبِهِم:آن حق از پروردگارشان است.
5-کَفَّرَ عَنهُم سَیِئاتِهِم :پوشاند کار های بدشان را.
6-وَ اَصلَحَ بالَهُم:و حال و روزشان را بهبود بخشید.
7-ذلِکَ بِاَنَّ الَّذینَ کَفَروا اتَّبَعُوا الباطِلَ:زیرا کسانی کافر شدند و تبعیت کردند از باطل.
8- وَ اَنَّ الَّذینَ ءامنوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَبّهِم:و اینکه کسانی که ایمان اوردند و تبعیت کردند حق از پروردگارشان .
9-کَذلِکَ یَضرِبُ اللّهُ للنِّاسِ اَمثالَهُم:این چنین خدا برای مردم حال و وضعشان را بیان می کند.


امید وارم به کارتون اومده باشه.
در صورت مشاهده ترجمه غلط در قسمت نظرات اطلاع دهید.