پاسخ فعالیت های درس چهارم جلسه دوم قرآن پایه نهم

فعالیت دوم

1-اِنَّمَا المُومِنونَ اِخوَهُُ:همانا مومنان برادر اند.

2-فَاَصلِحوا:پس اصلاح کنید.

3-وَ اتَّقُوا اللّهَ:و تقوای خدا را پیشه کنید.

4-لَعَلَّکُم تُرحَمونَ:شاید شما مورد رحمت قرار می گیرید.

5-لا یَسخَر قَومُُ مِن قَومُُ:نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کند.

6-عَسی اَن یَکونوا:شاید که باشند.

7-خَیرََا مِنهُنَّ:بهترین از آنها .

8-وَلا نِساءُُ مِن نِساءِِ:و زنانی،زنان دیگر را.

فعالیت سوم

1-اِنَّمَا المُومنونَ اِخوَهُُ:همانا مومنان برادر اند.
2-فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم:پس اصلاح کنید بین میان دو برادرتان.
3-وَ اتَّقُوا للّهَ:و تقوای خدارا پیشه کنید.
4-لَعَلَّکُم تَرحَمونَ:تا شاید شما مورد رحمت قرار بگیرید.
5-یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا یَسخَر قَومُُ مِن قَومِِ:ای کسانی که ایمان آوردید نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کند
6-عَسی اَن یَکونوا خَیرََا مِنهُم:شاید که باشند بهتر آنها
7-وَ لا نِساءُُ مِن نِساءِِ:و نه زنان، زنان دیگر را
8-عَُسی اَن یَکُنَّ خَیرََا مِنهُنَّ:شاید که باشند بهتر از آنهاامیدوارم به کارتون اومده باشه.
در صورت مشاهده ترجمه غلط در قسمت نظرات اطلاع دهید.